بعد از یه بارون حسابی. یه عالمه گودالای خوب آب روی زمین. یه خورشید محشر توی یکی از گودالا. نور که با آب تکون می خوره روی صورتم. روی مانتوی مدرسه م.

جفت پا می پره روی خورشیدم.

/ 0 نظر / 3 بازدید