قدم

دمپایی هامو در می آرم و پاهامو روی ماسه ی خیس و نرم می ذارم. قدم هام رو محکم می ذارم. می خوام جای پاهام روی ساحل بمونه. هنوز چند قدم بیشتر برنداشتم که خنکی آب رو روی پاهام حس می کنم. موج جای پاها رو با خودش برد. جای قدم های به اصطلاح محکمم رو...

/ 0 نظر / 3 بازدید