از خدمت و خیانت شغلی که ساعات کاریش منطبق بر همه ساعات زندگی آدم است، کاش حوصله داشتم و می‌نوشتم.

-ساعت 9 شب، جمعه، تا خرخره در کار-

/ 1 نظر / 29 بازدید
خانم بوک

بنویس.