"تو  در بسیاری از راهها رشید و هموار و نیرومند و زیبا راه می روی اما در زندگی گردن ، همچون افلیجی هستی … به همان اندازه که به همه کسانی که با تو آشنایی و امیزش دارند لذت می دهی و می ارزی  ، به کسانی که باتو زندگی می کنند رنج خواهی داد و بی ثمر خواهی بود "

زیر نور شمع چه غیرمنتظره عمیق شده بود شیارای اطراف پلکت. تو سایه روشن اول صبح، چه دور به نظر میومدی.

/ 0 نظر / 3 بازدید