معجزه

معجزه كه شاخ و دم نداره. نداره به خدا! همين لحظه ي كوچولويي كه يه اميد كوچولو به واقعي شدن دورترين اميدت پيدا مي كني معجزه ست. نه از اون كوچولوهاشا... نه! از اون بزرگ ها و حسابي واقعي هاش.
نداره. به خدا شاخ و دم نداره معجزه...

/ 0 نظر / 3 بازدید