تو مدرسه می خندم. تو سرويس می خندم. تو هال می خندم. تو آشپزخونه می خندم. تو خيابون می خندم. ولی شبا رو تخت... يا وقتی می خوام بنويسم...

                        من ديگه گريه نمی کنم بابا بزرگ قول ميدم!

به شرطی که خونه هه رو بسازين. تا بچه های بهشت بی پناه نمونن. بی پدربزرگ نمونن.

/ 0 نظر / 5 بازدید