مطمئن

- راست می گویی؟

- مطمئن باش.

(چشمانت

پشت شیشه های عینک آفتابی

گم شده اند...)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اینو چند روز پیش نوشتم ولی نمی دونم اصلا شعر هست یا نه؟

/ 0 نظر / 3 بازدید