امتحان هندسه

نشستم به برگه نگا می کنم. نسبت های هم ساز دیگه چیه؟؟؟ هر چی بیشتر فکر می کنم به جای نسبت های هم ساز شعرایی که دیشب خوندم یادم میاد... سرم هم داره گیج میره. بی خیال بسه، میرم بیرون یه کتاب تو کیفم منتظره...

/ 0 نظر / 3 بازدید