اتفاق

همه چيز

تصويری است از سال ها پيش

يا شايد دو هفته پيش

زمانش چه فرق می کند

وقتی من

 تکرار غريبانه ی خاطرات مبهمم

خاطراتی که

انگار هيچ وقت "اتفاق" نبوده اند...

/ 0 نظر / 3 بازدید