یک ساعت با او می‌بودی هم بس بود. خیلی‌ها کنار او اصولا بیشتر از این دوام نمی‌آوردند.چون وقتی کنار او بودی مجبور بودی پا‌به‌پایش کار کنی، بدوی و زندگی کنی. با همان ریتم -که خیلی تند بود- و با همان اشتیاق -که خیلی اغراق‌آمیز و غیرواقعی به نظر می‌آمد- یعنی آدم با خودش فکر می‌کرد مگر قرار است چی بشود که این طوری بدوم دنبال چیزی و بال‌بال بزنم؟ ولی کاوه این کار را می‌کرد. شور زندگی کردن داشت. همان‌قدر که وسوسه‌ی مردن داشت.

 

بودن با دوربین؛ کاوه گلستان: زندگی، آثار و مرگ-حبیبه جعفریان

/ 0 نظر / 4 بازدید