بعد از چهارده سال خیال ضمنی و دو هفته خیال مستقیم و بی وقفه ی جناب دماوند،

سرانجام،

فردا.

/ 0 نظر / 3 بازدید