چرخ، آدم، زندگی

من معمولا ته آب بطریمو می پاشم هوا بعد که می ریزه رو زمین شکل یه چیزی رو می کشه. کلا کار خوبیه ولی بعضی وقتا واقعا حال آدمو می گیره. این بار که این کارو کردم می دونین روی آسفالت داغ حیاط مدرسه چی کشیده شد؟ یه آدم که داشت روی یه چرخ بزرگ می دوید... می تونین بگین که نه تو هر جور بخوای می تونی ببینیش ولی با اطمینان بهتون میگم که اون دقیقا و فقط یه آدم بود که داشت روی یه چرخ بزرگ می دوید...

رفتم یه دوری تو حیاط زدم چند دقیقه بعد که برگشتم آب بخار شده بود...

/ 0 نظر / 3 بازدید