۲۹ تا دلخوشی

دور و برمو نگاه می کنم. پر از پوست شکلاته. ۲۹ تا! همشونو جمع می کنم و می ريزم تو سطل آشغال و فکر می کنم که تا کی می تونم شکلات بمکم و کتاب بخونم و به هيچی جز حوادث کتاب فکر نکنم...

/ 0 نظر / 5 بازدید