کاملا یاد اون بار می افتم که با مدرسه رفته بودیم اصفهان. اون شب که حکم بازی می کردیم و همه ورقای آشغالشون رو می نداختن وسط و می گفتن "به امید یارم".

من قراره این تابستون کلی کار مفید و این حرفا انجام بدم. یاران گرامی، دوستان عزیز، دارین منو؟!

/ 0 نظر / 3 بازدید