یه وقتی هم باید بس کنم این هر جور خودت میدونی ها رو. این حالا من نمیدونم اما اگه که جای تو بودم ها و صرفا به نظر من ها رو. یه وقتی باید یاد بگیرم که بشینم و بگم آقا این کارو بکن یا اون کارو نکن، و پاش هم وایسم.

-یه وقتی باید بگم تا هر ساعتی که شده تو امشب بیا من ببرمت نیایش بیا بریم خونه ما تا هروقت شب هم می‌شینیم با هم کارای فردای مدرسه رو فکر می‌کنیم روش. که صبح پا نشم و آسمون بی‌نهایت آبی ساعت هشت صبح و نسیم پاییزیش، عصبانیم کنه.-

/ 0 نظر / 3 بازدید