دراز بکشی و اسم هیچ کتابی از لیست کتابایی که می خوای بخونی خط نخوره. دراز بکشی و منطق الطیر یه بیت هم جلو نره. دراز بکشی و تمرینای حسابان حل نشده بمونه. دراز بکشی و صدای هیچ آهنگی از کامپیوتر در نیاد. هیچ آهنگی رو با سوت نزنی، هیچ چیزی ننویسی، هیچ فکری از مغزت نگذره، هیچ ماجرایی رو مرور نکنی. دراز بکشی، دستت رو بذاری زیر سرت و به چیزی که رو به رو ته نگاه کنی. حالا که اون چیز پنجره ست دیگه چه بهتر. گاهی رد شدن یه پرنده رو ببینی. و تاریک شدن تدریجی هوا رو حس کنی. بعد همین طور که داره سردت می شه، پتو رو کمی بالاتر بکشی.

/ 0 نظر / 3 بازدید