هی خودتو به در و دیوار بکوب؛

هی فکر کن، فریاد بزن، عربده بکش، موهاتو بکن؛

هی غذا نخور، هی بخواب، هی آشغال بخور، هی تمام روز بخواب؛

هی از همه طرف بیفت؛

هی بدو، بدو، بدو؛

هی زر بزن؛

هی باور نکن که ماه‌ی وجود نداره؛

هی باور نکن که ماه‌ی وجود نداره؛

هی خودتو به در و دیوار بکوب؛

.

.

.

چرا آروم نمی گیرم

/ 0 نظر / 3 بازدید