معلومه که باید!

افتضاحه این که یادت بره باید لذت برد. که بگردی دنبال دلیل واسه لذت بردن و خب مسلما به جاهای بدی برسی. نمونه ی خیلی احمقانه ش این که مثلا دارم یه آهنگی گوش می دم؛ بعد یارو می خواد بخونه "فریاد" و اینو از ته جونش میگه و من تا میام لذت ببرم یاد این می افتم که "احمق داری گول می خوری. این یارو الان خودش می دونه که داره خیلی خوب و قشنگ فریاد می زنه و واسه ش کلی تمرین کرده." یا مدل دیگه ش موقع شعر خوندن. تا میام از یه چیزی تو یه شعر خوش حال شم یاد این می افتم که احتمالا طرف وقتی اینو نوشته کلی به خودش افتخار کرده و می خوره تو ذوقم. و اوجش هم تو برخوردام با آدماست. به هر حال، مهم نیست خیلی. یادم میاد دوباره. که باید لذت برد.

/ 0 نظر / 3 بازدید