فردا صد ستاره روید...........

از آسمان ها بریزد..........

فردا از قلب ظلمت ها نور گرمی بر می خیزد.................

*

میشه این فردا بیاد...........؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

/ 0 نظر / 3 بازدید