پاییز خوبه ها خیلیم خوبه ولی یهو زمستون می خوام. ردپای مارپیچ و مژه های یخ زده و مزه ی سرد آبکی برف و شال گردن خیس و درست وقتی انتظار نداری زمین خوردن می خوام. زمین خوردن حسابی درددار می خوام. از اینا که تا کلی بعدش هی نگاه می کنم که هر قدمم رو درست بذارم.

/ 0 نظر / 3 بازدید