۱۹ اردی بهشت

گريه می کنيم و اشکامون بخار ميشن. ميرن توی آسمون. ابر ميشن: يه ابر بزرگ... بعد اون ابر می باره و صدای ای ايران ما همه مدرسه رو می لرزونه. آ اس پ بلند رو می لرزونه. همه ساختمونا تا "خيابون ايتاليا جنب سازمان آموزش و پرورش منطقه ۶" رو می لرزونه و می ريزه.حالا از هرجا که نگاه کنيم فقط همين دوتا ساختمون ديده ميشن: دبيرستان و راهنمايی...

می ريم اونجا و مانتومون خاکستری ميشه اما قلبمون هميشه آبی می مونه. شيروونی مون هميشه ی هميشه سبز می مونه.

 

/ 0 نظر / 3 بازدید