صدا به صدا نمی رسد

از پشت این خطوط راه دور

لب

به لب نمی رسد.

شب دارد خفه ام می کند

فوت کن به ماه

تا اینجا باد بوزد.

/ 0 نظر / 5 بازدید