آيييييييييييييييييييييييی

آيييييييييييييييييييی. خوابم مياد. سرم درد می کنه. امروز موقع بسکت خوردم زمين بدنم کوفته شده. عطسه می کنم. هرچی بلاست سرم اومده الان(خوب نه هرچی هرچی ولی همينشم خيليه ديگه)فردا امتحان ادبيات داريم و برای يه رياضی هم کلی تکليف داريم. وای خدايا يه روز زمانو نگه دار برای همه به جز من!(عين اون ساعت برنارد!!!!)

/ 0 نظر / 3 بازدید