نقاشي

ـ چه احساسی بهت دست میده وقتی به یه نقاشی خیلی قشنگ نگاه میکنی ؟

ـ احساس دیدن یه نقاشی خیلی قشنگ ...

http://www.arash1364sh.blogfa.com

/ 0 نظر / 3 بازدید