می خواهی

با هواپيمای اسباب بازی ات

مرا به سفر ببری

به هر کجای دنيا

که دوست داشته باشم

هواپيمای تو بلند می شود

پرواز می کند

و اوج می گيرد

و من هنوز نمی دانم

هر کجای دنيا که دوستش دارم

کجاست...

-----

از کتاب نقل های کوچک رنگی

/ 0 نظر / 3 بازدید