دلم می خواد برم موهامو این* رنگی کنم ببینم دوباره می تونم قیافه ی خودمو دوست باشم یا نه.

 

eternal sunshine of the spotless mind*

/ 0 نظر / 3 بازدید