برنامه ی امتحانای ترمو دادن.
 

خب اگه این یه ذره رو بکوب بخونم می تونم تمام این روزایی که سر کلاسا کتاب خوندم یا زیر آفتاب نشستم یا هر غلط دیگه ای جز گوش دادن به معلم کردمو جبران کنم.

میام خونه.
 

ممم... جا نداره این طبقه واسه کتابای خنگ آموز و اینا. یه کمی از اینا رو اگه خالی کنم... زیر تخت می ذارمشون. بعد امتحانا هم در میارم...

و این طوری چند تا کتاب دوست داشتنی میرن زیر تخت. موقع گذاشتن کتاب نتای سازدهنی چند ثانیه ای مکث می کنم اما بعد سریع اونا رو هم می فرستم زیر تخت.
شروع می کنم به خوندن شیمی و یادداشت برداشتن.
 

فرمول این ترکیبا رو اگه چند شب قبل از خواب یه نگاهی بندازم دیگه همیشه یادم می مونه.

نمی دونم این تکنیکای احمقانه رو از کجا یاد گرفتم.
شب قبل از خواب به جای کتاب فرمول فسفر نمی دونم چند تا اکسید رو حفظ می کنم.
 
*
چند روز دیگه میشه با این وضع ادامه داد؟

 

ای کاش فقط قبل از تموم شدن امتحانای ترم خل نشم. 

/ 0 نظر / 3 بازدید