ميتوکندری

شبيه ميتوكندري شده ام. با يك لايه ي نرم و صاف بيروني و يك لايه  ي زبر و چين خورده ي دروني. اين لايه ي زبر قراره اون همه ATP رو حمل کنه.

چرا باید جمعه ام رو صرف خوندن زیست بکنم؟

/ 0 نظر / 3 بازدید