"با خودم و دنیام در صلحم" ترجمه‌ی دقیقش اینه که وایساده‌م رو ویرانه‌های خودم؛ تو اون نقطه، خب تنها کار ممکن اینه که نفسای عمیق بکشم.

/ 2 نظر / 3 بازدید
هیوپاین

من کلا پل کلی رو دوست دارم. این نقاشیشم که این بالا گذاشتی خیلی زیاد. من هنوزم وقتی شبدر می بینم. یاد تو می افتم و همیشه هم پر هاشو می شمرم!!