از یه جایی به بعد رابطه‌م با شعر خراب شد. نه که دیگه شعر نخونما، اما دیگه رابطه‌مون سالم نبود. به جای این که با شعر عشقبازی کنم اونو به مبارزه می‌خوندم. فکر می‌کنی از پسش برمیای؟ فکر می‌کنی چیز ناب و نویی برا رو کردن داری؟ قبل از راه دادن هر شعری به ناخوداگاهم از هزاران فیلتر خوداگاه می‌گذروندمش که مطمئن شم می‌ارزه راهش بدم تو خودم. انگار که کی هستم من. تقلبی و خودپسندانه نبودن ریزسوراخ ترین فیلترا بودن. شاید تنها فیلترایی که هنوز هم هیچ جوری نمی‌تونم در نظر نگیرمشون. اما دارم رو خودم کار می کنم. باید به شعر برگردم. باید به شعر برگردم من.

/ 0 نظر / 3 بازدید