دیگه باید امسال تموم شه

مهم نیست که با چه سرانجامی حتی،

فقط تموم شه این سال نکبت ٨٨-٨٩.

خس

ته

ام

من.

/ 0 نظر / 3 بازدید