اولین کلاس معلمشون نیومده بود، کتاباشونو که انتخاب کردن جای شلوغ پلوغ کردن خیلی جدی نشستن به کتاب خوندن...

امروز کتابای تو قفسه اونقدری بود که یهویی غش نکنن... :)

/ 0 نظر / 3 بازدید