"

هنوز برای قرض گرفتن هیزم

از همسایه ها

هوا آن چنان سرد نیست.

"

/ 3 نظر / 3 بازدید
کوتلاس

نه برای اون البته... ولی کلا سرد که خیلی ام هست، شاید شما زیاد لباس پوشیدی، یا جات گرم و نرمه...

مهدیار

:)