دیدین وقتی ذرت پوست می کنه آدم، دستاش چه بوی خوبی می گیرن؟

(در راستای دختر خوب خونه در ایام تابستان!!!)

/ 0 نظر / 3 بازدید