پيشی کوچولو آی دی می خواد. کتابايی رو می خونه که من پارسال می خوندم. حتی پيشبند می بنده و ظرف می شوره. سوالايی ازم می پرسه که توش وا می مونم.

پيشی کوچولو ی من يه جورايی بزرگ شد.

                                                          و من نفهميدم...

/ 0 نظر / 2 بازدید