اهم... داشتم فکر می کردم الان که این همه گذشته از "اسم گذاری" چقدر مسخره شده این شبدرچارپری که در انتظار چیده شدن است. ما که نه چیدیمش نه هیچی. بعد اهم اول واسه این بود که یه سوال. عوض کنم اسمشو؟ "لحظه لحظه ی پیش از شروع خاکستر"؟

پ.ن.جدی بودا سوال، یعنی واقعا سوال بود. یعنی واقعا جواب می خواد.

/ 0 نظر / 3 بازدید