تا به چند

٢٣- شخصی دوازده جفت جوراب متمایز دارد. حداقل چند لنگه چشم بسته بردارد تا مطمئن شود بین آنها اقلا یک جفت جوراب وجود دارد؟

١) ١١   ٢) ١٢   ٣) ١٣   ۴) ١۴

 

 

 فرض کنیم سالی یکی، یعنی کم کمش ١١ سال دیگه تموم می شه این بدبختیا. بگذریم که جواب سیزدهه. سی و یک سالگی یعنی.

+

-لعنت به من که درسم نمی تونم عین آدم بخونم، بی که فکرم بره هزار گور بی ربط دیگه-

/ 0 نظر / 3 بازدید