پشت دست چپم

هر چيزي رو كه مي خوام يادم نره با بنفش پشت دست چپم مي نويسم. چيزايي كه بايد همرام بيارم، چيزايي كه بايد بخونم، چيزايي كه بايد يادم باشه به كسي بگم،  چيزايي كه بايد بپرسم، چيزايي كه بايد بپرسم، چيزايي كه بايد، بايد... بايد!
لعنتي! تمام پشت دست چپم بنفشه!

/ 0 نظر / 4 بازدید