سرود

حس خوبيه كه تو هم يكي باشي از اون چند صد نفري كه دستاي همو گرفتن. حتي اگه بلد نباشي سرودارو درست بخوني هم هيچ اشكالي نداره. آخه مي دوني؟ تا آخر سال ياد مي گيري!

/ 0 نظر / 3 بازدید