هیچ وضعیت خوبی نیست مخاطب چنین دیالوگی قرار گرفتن. نمی‌دانی حال لعنتی من را، یا داری بازی می‌کنی؟

 

پ.ن.: تو هم قرار نیست مخاطب موهوم مونولوگ‌های من باشی، می‌دانم.

/ 0 نظر / 3 بازدید