جدا امیدوارم این کارگاه تا بی نهایت ادامه داشته باشه. انقدر که دیگه وقت نکنم به هیچ پروانه و موریانه و کوفت و زهرمار دیگه ای فکر کنم. اه.

فعلا سرم شلوغه: بروشور، پوستر، پر کردن آخرین جاهای خالی پروژه ها...

فعلا سرم شلوغه.

کارگاه کوفتی، ادامه داشته باش خواهشا.

/ 0 نظر / 3 بازدید