من کاغذی را آتش می زنم

چون چیزی غیر از آن ندارم

و چون به خاطر آتش

بیش از این نمی توانم ببازم

چیزی برای اضافه کردن ندارم

چون چیزی برای اضافه کردن ندارم...

-عبدالعظیم فنجان-(شاعر عراقی(

/ 0 نظر / 3 بازدید