هی... این دختره تولدش باد و دنباله های بادبادکی رنگارنگ داشته... کلی رنگ پاشیده به زمینه ی سفید... الان یه عالمه کتاب سهروردی و چار ساعت صدای کوهن داره... این دختره یه ماشین تحریر واقعی داره که تا حالا کلی آدم باهاش نوشتن و صدا داده واسه همشون... صدای واقعی...

تق تق ت تق تق تق تق تق تق تق

این یعنی "من شادم..."

...بعد ماشین تحریرش گاهی دینگ می کنه. یعنی که رسیدی ته خط، عوض کن خطو! و کاش میشنیدینش که چقدر محشره که دختره هربار "ته خط" یه دینگ شاد بشنوه!

/ 0 نظر / 3 بازدید