هزارانهزار چیز میاد و میگذره، میاد و میره پایین و میمونه. میاد و هیچی نوشته نمیشه ازش، هیچی کشیده نمیشه. تو بگو حرف، هیچ حرفی ازش نمی ره حتی.

راههای خروجیم بسته ست...

 

 


/ 0 نظر / 3 بازدید