خواهرک چارده ساله ی من :)

گذشتن از دشت در سایه ی کوه

"وقتی کلاس تعطیل می شود

هر کس کاری می کند

یکی به طرف فایل ها می رود

یکی دوستش را صدا می زند

یکی از معلم ها سوال می پرسد

و یکی

بی سر و صدا از کلاس خارج می شود."

این استیل ناظر ساکت ی که با دوربینِ توی دستش کامل می شه، و حساسیت بی نهایتِ پشت سکوتش، ‌این کاراکتری که داره خارج از سایه ی من شکل می گیره؛

فقط می تونم بگم شعراشو که می خونم بیشتر دوسش دارم.

/ 0 نظر / 3 بازدید