"بوتیمار، تشنه بر لب دریا می نشیند.

و از بیم آن که آب دریا تمام شود، هرگز آب نمی خورد."

/ 0 نظر / 3 بازدید