حتما با خود میگفتند از راه نرسیده میخواهد ترجمه هم بکند! راست است، میخواستم ترجمه هم بکنم، میخواستم ویرایش هم بکنم، میخواستم بنویسم، میخواستم پژوهش کنم، میخواستم توانایی حل کردن مسائل و مشکلات را کسب کنم، میخواستم در حوزهای که دوست داشتم متخصص و بر کارهایم سوار باشم، آری راست است، چیزهای دیگری هم میخواستم، از آنها بیشتر هم میخواستم، بله کاملا مصمم بودم. انگیزهی درونی دیگری مرا میخواند که توان نوشتن کسب کنم، توان نگاشتن آنچه منظورم بود، با زبانی ساده و روشن، و آنطور که دوست داشتم. در عین حال در خودم توانی و شوری برای انتقال دانستهها به دیگران حس میکردم، البته اگر دانستهای میداشتم، یا دیگران به چنان دانستهای نیاز میداشتند.

استادان و نااستادانم-عبدالحسین آذرنگ

 


/ 3 نظر / 3 بازدید
ناهید

از اون پاراگرافایی بود که آخرش دیدم دارم نفس نمی کشم. که یه ربع بعددیدم هی دارم همونو می خونم باز..

حديث

اوه

نسیم

سلام . از وبلاگ ساره اینجا رو پیدا کردم. وقتی دانشگاه تهران فلسفه می خوندم - الان دانشگاه بهشتی ارشدمو مشاوره خانواده می خونم - هر بار که از جلوی دانشکده هنر های زیبا رد می شدم شور زندگی درم بیدار می شد و بسیار حسرت می خوردم که چرا موسیقی ای رو که با اون جدیت خارج از فضای آکادمیک دنبال می کنم (سنتور و پیانو) در دانشگاه ادامه ندادم و ... به هر روی خوشحالم از آشنایی باهات در فضای مجازی که نمی دونم علت تنهایی آدمهای عصر منه یا معلول اون.