حذف موقت ندارد. دلم هم به دائم نمیرود.

/ 1 نظر / 3 بازدید
فریبا

خوشحالم که اینجا حذف موقت نداره و دلت هم به دائم نمی ره