هممون

آفامو چک می کنم. همين طوری پايين ميرم تا می رسم به يه آف: "خداحافظ فرزانگانی ها..."

به قول مهسا ای کاش اين "هممون" واقعا هممون بود...

/ 0 نظر / 3 بازدید