سايه...

صبح ها حوالی ساعت ۷:۳۰ آفتاب از پنجره ی اتاقم رد میشه و روی دیوارم که پر گلای نارنجیه سایه ی یه پنجره می افته... اون وقت یه عالمه سایه ی پرنده هم دارم: یه عالمه سایه با بال های باز باز...

مدرسه نرفتن امروزم هیچ فایده ای هم اگه نداشت باعث شد این ساعت تو اتاقم باشم و یه عالمه سایه ی خوب داشته باشم! هوووووووووووووووورا!

/ 0 نظر / 3 بازدید